Носите израду плоча

Подлога од меког челичног лима обезбеђује преклопне плоче марке Водон са структурним интегритетом, што наше преклопне плоче чини без оштећења на заваривање, без обзира на облик и сложеност структуре. Водон има могућности да производи и даље обрађује такве израде или да испоручује формиране, читљиве одевне слојеве, који се сви широко користе у рударској индустрији, цементарама, челичанама, електранама, индустрији шећера, индустрији чаша и папира итд.

Резање
Водонске преклопне плоче могу се резати плазмом, млазом воде, ласером.Резање плазмом је препоручена метода за сечење Водон плоче.

Заваривање клинова
Водон плоча може бити израђена клиновима завареним на подлогу хабајуће плоче (М12, М16, М20 и М24).

Бушење
Равне и упуштене рупе.

Заваривање
Водон хабајућа плоча може се заварити и саставити у врсте хабајућих делова.

Апликације